Boxning och annan bra träning

AIBA

by Mr. Hiram Oberbrunner Jr.

AIBA är en internationell boxningsorganisation som huvudsakligen traditionellt sett arrangerar boxningsmatcher med regler liknande de som finns i OS. Idag heter organisationen International Boxing Association men förkortningen kommer ifrån organisationens ursprungliga namn, Association Internationale de Boxe Amateur. AIBA har särskilt under den senaste tiden också tagit steg mot att organisera fler professionella matcher med sina egna regler. De vill inte längre använda ordet amatörboxning då boxarna är professionella och håller hög klass. De kör dock fortfarande med amatörboxningsliknande regler, samma som används i OS.Idag finns det inte en enskild organisation som entydigt kan kallas världens bästa. Det pågår ständigt en kamp mellan de olika organisationerna och förbunden om vem som kan locka de bästa boxarna. Eftersom att AIBA är den organisation som är ansvarig för att se över boxningen i samband med de Olympiska Spelen har de en stark position internationellt sett. OS är fortfarande en viktig tävling där många av världens bästa boxare samlas för att göra upp.